ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/04/2020 22:20 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
06/04/2020 21:50 7oC (44.6oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
06/04/2020 20:50 9oC (48.2oF) 75% /// ///
06/04/2020 20:20 8oC (46.4oF) 81% /// ///
06/04/2020 19:50 8oC (46.4oF) 81% /// ///
06/04/2020 19:20 9oC (48.2oF) 75% /// ///
06/04/2020 18:50 10oC (50.0oF) 70% /// ///
06/04/2020 18:20 9oC (48.2oF) 75% /// ///
06/04/2020 17:50 11oC (51.8oF) 66% /// ///
06/04/2020 17:20 11oC (51.8oF) 66% /// ///
06/04/2020 16:50 11oC (51.8oF) 66% /// ///
06/04/2020 16:20 12oC (53.6oF) 57% /// ///
06/04/2020 15:50 13oC (55.4oF) 58% /// ///
06/04/2020 15:20 14oC (57.2oF) 54% VARIABLE 1b (3kt)
06/04/2020 14:50 13oC (55.4oF) 62% CALM

Station Observations for the last 24 hours