ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/10/2019 13:20 25oC (77.0oF) 60%
WNW (2900)
2b (6kt)
15/10/2019 12:50 25oC (77.0oF) 60%
NW (3100)
2b (6kt)
15/10/2019 12:20 25oC (77.0oF) 60%
WNW (3000)
2b (5kt)
15/10/2019 11:50 25oC (77.0oF) 60%
WNW (3000)
2b (6kt)
15/10/2019 11:20 24oC (75.2oF) 68%
W (2600)
2b (6kt)
15/10/2019 10:50 24oC (75.2oF) 68%
W (2600)
2b (6kt)
15/10/2019 10:20 24oC (75.2oF) 68%
W (2700)
2b (5kt)
15/10/2019 09:50 24oC (75.2oF) 68%
NNW (3300)
2b (5kt)
15/10/2019 09:20 23oC (73.4oF) 73%
WNW (3000)
2b (5kt)
15/10/2019 08:50 23oC (73.4oF) 73%
NNW (3300)
2b (5kt)
15/10/2019 08:20 21oC (69.8oF) 82%
NW (3100)
2b (4kt)
15/10/2019 07:50 21oC (69.8oF) 82%
NNW (3300)
2b (4kt)
15/10/2019 07:20 20oC (68.0oF) 88%
WNW (3000)
2b (4kt)
15/10/2019 06:50 20oC (68.0oF) 88% CALM
15/10/2019 06:20 19oC (66.2oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours