ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/04/2020 14:20 14oC (57.2oF) 66%
WNW (2900)
4b (13kt)
02/04/2020 13:50 14oC (57.2oF) 66%
WNW (2900)
4b (13kt)
02/04/2020 13:20 14oC (57.2oF) 66%
W (2800)
4b (13kt)
02/04/2020 12:50 14oC (57.2oF) 66%
W (2800)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
02/04/2020 12:20 15oC (59.0oF) 58%
WNW (2900)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
02/04/2020 11:50 15oC (59.0oF) 58%
WNW (2900)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
02/04/2020 11:20 15oC (59.0oF) 62%
WNW (2900)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
02/04/2020 10:50 15oC (59.0oF) 62%
W (2800)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
02/04/2020 10:20 15oC (59.0oF) 67%
W (2800)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
02/04/2020 09:50 15oC (59.0oF) 67%
W (2800)
5b GUSTS 7b (21ktG31kt)
02/04/2020 09:20 15oC (59.0oF) 67%
W (2800)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
02/04/2020 08:50 15oC (59.0oF) 67%
W (2800)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
02/04/2020 08:20 15oC (59.0oF) 67%
W (2800)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
02/04/2020 07:50 15oC (59.0oF) 67%
W (2800)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
02/04/2020 07:20 14oC (57.2oF) 71%
WNW (2900)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours