ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/08/2020 15:20 31oC (87.8oF) 69%
E (0900)
3b (8kt)
06/08/2020 14:50 31oC (87.8oF) 69%
E (0900)
3b (8kt)
06/08/2020 14:20 32oC (89.6oF) 58%
ENE (0700)
3b (9kt)
06/08/2020 13:50 32oC (89.6oF) 58%
E (1000)
3b (10kt)
06/08/2020 13:20 32oC (89.6oF) 54%
WNW (2900)
3b (10kt)
06/08/2020 12:20 32oC (89.6oF) 54%
NW (3100)
3b (10kt)
06/08/2020 11:50 32oC (89.6oF) 54%
NW (3100)
3b (10kt)
06/08/2020 11:20 33oC (91.4oF) 58%
E (1000)
2b (4kt)
06/08/2020 10:50 33oC (91.4oF) 55%
ENE (0600)
2b (6kt)
06/08/2020 10:20 31oC (87.8oF) 65%
ENE (0600)
3b (7kt)
06/08/2020 09:50 32oC (89.6oF) 58%
SE (1400)
2b (5kt)
06/08/2020 09:20 30oC (86.0oF) 69%
NW (3200)
2b (5kt)
06/08/2020 08:50 30oC (86.0oF) 69%
NW (3100)
2b (6kt)
06/08/2020 08:20 30oC (86.0oF) 65% CALM
06/08/2020 07:50 29oC (84.2oF) 69%
ENE (0600)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours