ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/02/2020 17:50 10oC (50.0oF) 87% CALM
17/02/2020 17:20 11oC (51.8oF) 87% CALM
17/02/2020 16:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
17/02/2020 16:20 12oC (53.6oF) 81% CALM
17/02/2020 15:50 12oC (53.6oF) 81%
NNW (3400)
2b (4kt)
17/02/2020 15:20 13oC (55.4oF) 71%
NNW (3400)
2b (4kt)
17/02/2020 14:50 13oC (55.4oF) 71%
N (3600)
2b (4kt)
17/02/2020 14:20 13oC (55.4oF) 71%
N (3500)
3b (8kt)
17/02/2020 13:50 13oC (55.4oF) 71%
N (3600)
2b (6kt)
17/02/2020 13:20 13oC (55.4oF) 71%
N (3600)
2b (4kt)
17/02/2020 12:50 13oC (55.4oF) 71%
N (3600)
2b (6kt)
17/02/2020 12:20 13oC (55.4oF) 71%
N (3500)
2b (5kt)
17/02/2020 11:50 13oC (55.4oF) 71%
N (3600)
2b (5kt)
17/02/2020 11:20 13oC (55.4oF) 66%
N (3600)
3b (7kt)
17/02/2020 10:50 13oC (55.4oF) 71%
N (3600)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours