ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/10/2019 14:50 23oC (73.4oF) 49%
ENE (0700)
3b (10kt)
15/10/2019 14:20 23oC (73.4oF) 56%
ENE (0700)
3b (10kt)
15/10/2019 13:50 23oC (73.4oF) 56%
E (0800)
4b (12kt)
15/10/2019 12:50 23oC (73.4oF) 56%
ENE (0700)
4b (12kt)
15/10/2019 12:20 23oC (73.4oF) 56%
ENE (0700)
4b (13kt)
15/10/2019 11:50 23oC (73.4oF) 56%
E (0800)
4b (13kt)
15/10/2019 11:20 22oC (71.6oF) 64%
E (0800)
4b (12kt)
15/10/2019 10:50 22oC (71.6oF) 64%
ENE (0700)
4b (12kt)
15/10/2019 10:20 21oC (69.8oF) 68%
E (0800)
4b (12kt)
15/10/2019 09:50 20oC (68.0oF) 72%
E (0800)
4b (12kt)
15/10/2019 09:20 20oC (68.0oF) 63%
ENE (0700)
4b (12kt)
15/10/2019 08:50 19oC (66.2oF) 67%
ENE (0700)
4b (12kt)
15/10/2019 08:20 18oC (64.4oF) 77%
ENE (0700)
4b (12kt)
15/10/2019 07:50 18oC (64.4oF) 77%
ENE (0700)
3b (10kt)
15/10/2019 07:20 19oC (66.2oF) 72%
ENE (0700)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours