ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/04/2020 16:50 6oC (42.8oF) 80%
NNE (0300)
4b (15kt)
02/04/2020 16:20 6oC (42.8oF) 80%
NNE (0200)
4b (13kt)
02/04/2020 15:50 6oC (42.8oF) 80%
NNE (0200)
4b (13kt)
02/04/2020 15:20 6oC (42.8oF) 80%
NNE (0200)
4b (15kt)
02/04/2020 14:50 6oC (42.8oF) 80%
NNE (0200)
4b (14kt)
02/04/2020 14:20 6oC (42.8oF) 86%
NNE (0200)
4b (16kt)
02/04/2020 13:50 6oC (42.8oF) 86%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
02/04/2020 13:20 7oC (44.6oF) 81%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
02/04/2020 12:50 7oC (44.6oF) 81%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
02/04/2020 12:20 8oC (46.4oF) 81%
NNE (0300)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
02/04/2020 11:50 8oC (46.4oF) 81%
NNE (0300)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
02/04/2020 11:20 8oC (46.4oF) 75%
NNE (0300)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
02/04/2020 10:50 7oC (44.6oF) 87%
NNE (0300)
5b GUSTS 7b (21ktG31kt)
02/04/2020 10:20 7oC (44.6oF) 87%
NNE (0300)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
02/04/2020 09:50 7oC (44.6oF) 87%
NNE (0300)
5b (21kt)

Station Observations for the last 24 hours