ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/02/2020 18:50 7oC (44.6oF) 87%
NNW (3300)
2b (4kt)
17/02/2020 18:20 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
1b (2kt)
17/02/2020 17:50 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
1b (2kt)
17/02/2020 17:20 9oC (48.2oF) 75%
WNW (2900)
2b (5kt)
17/02/2020 16:50 9oC (48.2oF) 75%
W (2600)
2b (4kt)
17/02/2020 16:20 11oC (51.8oF) 66% CALM
17/02/2020 15:50 12oC (53.6oF) 61% CALM
17/02/2020 15:20 12oC (53.6oF) 57% CALM
17/02/2020 14:50 13oC (55.4oF) 54% CALM
17/02/2020 14:20 13oC (55.4oF) 54% CALM
17/02/2020 13:50 13oC (55.4oF) 54% CALM
17/02/2020 13:20 13oC (55.4oF) 54%
SW (2300)
2b (4kt)
17/02/2020 12:50 13oC (55.4oF) 54%
SW (2300)
2b (4kt)
17/02/2020 12:20 12oC (53.6oF) 66%
SSW (2100)
2b (6kt)
17/02/2020 11:50 12oC (53.6oF) 66%
SSW (2100)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours