ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/07/2020 17:50 25oC (77.0oF) 60%
E (0800)
2b (4kt)
13/07/2020 17:20 24oC (75.2oF) 64%
E (0800)
2b (4kt)
13/07/2020 16:50 24oC (75.2oF) 64%
E (1000)
2b (5kt)
13/07/2020 16:20 24oC (75.2oF) 64%
E (1000)
2b (6kt)
13/07/2020 15:50 24oC (75.2oF) 64%
E (1000)
2b (5kt)
13/07/2020 15:20 25oC (77.0oF) 56%
E (0900)
2b (6kt)
13/07/2020 14:50 26oC (78.8oF) 53%
ESE (1100)
2b (6kt)
13/07/2020 14:20 27oC (80.6oF) 47%
SE (1300)
3b (7kt)
13/07/2020 13:50 27oC (80.6oF) 47%
SE (1300)
3b (8kt)
13/07/2020 13:20 28oC (82.4oF) 44%
SE (1300)
3b (9kt)
13/07/2020 12:50 28oC (82.4oF) 44%
SE (1300)
3b (9kt)
13/07/2020 12:20 28oC (82.4oF) 44%
SE (1300)
3b (10kt)
13/07/2020 11:50 28oC (82.4oF) 44%
ESE (1200)
4b (12kt)
13/07/2020 11:20 28oC (82.4oF) 47%
ESE (1100)
4b (12kt)
13/07/2020 10:50 28oC (82.4oF) 47%
ESE (1200)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours