ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/10/2019 13:50 23oC (73.4oF) 64%
SW (2200)
2b (5kt)
15/10/2019 13:20 23oC (73.4oF) 64%
SW (2200)
2b (5kt)
15/10/2019 12:50 23oC (73.4oF) 64%
SSW (2000)
2b (6kt)
15/10/2019 12:20 23oC (73.4oF) 64%
SSW (2000)
2b (6kt)
15/10/2019 11:50 23oC (73.4oF) 64%
S (1800)
2b (6kt)
15/10/2019 11:20 24oC (75.2oF) 56%
S (1700)
2b (5kt)
15/10/2019 10:50 24oC (75.2oF) 56%
SSE (1600)
2b (6kt)
15/10/2019 10:20 24oC (75.2oF) 52%
SSE (1600)
2b (5kt)
15/10/2019 09:50 23oC (73.4oF) 56%
S (1800)
2b (6kt)
15/10/2019 09:20 22oC (71.6oF) 59%
SSE (1500)
2b (6kt)
15/10/2019 08:50 22oC (71.6oF) 59%
SE (1400)
2b (4kt)
15/10/2019 08:20 21oC (69.8oF) 52%
SE (1400)
2b (4kt)
15/10/2019 07:50 20oC (68.0oF) 55%
ENE (0700)
2b (5kt)
15/10/2019 07:20 19oC (66.2oF) 63%
E (0800)
2b (5kt)
15/10/2019 06:50 17oC (62.6oF) 72%
ENE (0600)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours