ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/04/2020 15:20 11oC (51.8oF) 66%
E (1000)
2b (4kt)
02/04/2020 14:50 11oC (51.8oF) 66% CALM
02/04/2020 14:20 10oC (50.0oF) 76%
SW (2300)
2b (4kt)
02/04/2020 13:50 10oC (50.0oF) 76%
SSW (2000)
2b (6kt)
02/04/2020 13:20 10oC (50.0oF) 70%
E (0900)
2b (4kt)
02/04/2020 12:50 10oC (50.0oF) 70%
ENE (0700)
2b (4kt)
02/04/2020 12:20 10oC (50.0oF) 70%
NE (0500)
2b (5kt)
02/04/2020 11:50 10oC (50.0oF) 70% CALM
02/04/2020 11:20 9oC (48.2oF) 70%
WSW (2400)
2b (5kt)
02/04/2020 10:50 9oC (48.2oF) 70%
WSW (2400)
2b (5kt)
02/04/2020 10:20 9oC (48.2oF) 65%
S (1900)
3b (7kt)
02/04/2020 09:50 8oC (46.4oF) 70%
N (0100)
4b (13kt)
02/04/2020 09:20 8oC (46.4oF) 70%
N (3600)
4b (13kt)
02/04/2020 08:50 8oC (46.4oF) 70%
NNE (0300)
5b (19kt)
02/04/2020 08:20 6oC (42.8oF) 86%
NE (0400)
5b (18kt)

Station Observations for the last 24 hours