ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/02/2020 23:50 13oC (55.4oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
17/02/2020 23:20 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
17/02/2020 22:50 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
17/02/2020 22:20 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
17/02/2020 21:50 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
17/02/2020 21:20 13oC (55.4oF) 76%
SSW (2100)
2b (4kt)
17/02/2020 20:50 13oC (55.4oF) 76%
SW (2200)
2b (5kt)
17/02/2020 20:20 14oC (57.2oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
17/02/2020 19:50 14oC (57.2oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
17/02/2020 19:20 14oC (57.2oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
17/02/2020 18:50 14oC (57.2oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
17/02/2020 18:20 14oC (57.2oF) 66%
SW (2200)
2b (4kt)
17/02/2020 17:50 14oC (57.2oF) 66%
SW (2200)
2b (4kt)
17/02/2020 17:20 14oC (57.2oF) 66%
SW (2200)
2b (5kt)
17/02/2020 16:50 14oC (57.2oF) 62%
SW (2200)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours