ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/07/2020 16:50 31oC (87.8oF) 51%
WSW (2500)
4b (11kt)
13/07/2020 16:20 31oC (87.8oF) 51%
WSW (2400)
4b (12kt)
13/07/2020 15:50 31oC (87.8oF) 51%
WSW (2400)
4b (12kt)
13/07/2020 15:20 32oC (89.6oF) 48%
WSW (2400)
4b (15kt)
13/07/2020 14:50 32oC (89.6oF) 48%
WSW (2400)
4b (15kt)
13/07/2020 14:20 32oC (89.6oF) 48%
WSW (2500)
4b (13kt)
13/07/2020 13:50 32oC (89.6oF) 48%
WSW (2400)
4b (15kt)
13/07/2020 13:20 31oC (87.8oF) 51%
WSW (2500)
4b (13kt)
13/07/2020 12:50 31oC (87.8oF) 51%
WSW (2500)
4b (13kt)
13/07/2020 12:20 32oC (89.6oF) 45%
WSW (2500)
4b (12kt)
13/07/2020 11:50 32oC (89.6oF) 45%
WSW (2500)
4b (12kt)
13/07/2020 11:20 31oC (87.8oF) 48%
WSW (2500)
4b (13kt)
13/07/2020 10:50 30oC (86.0oF) 51%
WSW (2500)
4b (14kt)
13/07/2020 10:20 32oC (89.6oF) 42%
WSW (2500)
4b (13kt)
13/07/2020 09:50 32oC (89.6oF) 42%
WSW (2500)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours