ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/04/2020 14:50 17oC (62.6oF) 58%
WSW (2400)
4b (15kt)
02/04/2020 14:20 17oC (62.6oF) 58%
WSW (2400)
5b (17kt)
02/04/2020 13:50 17oC (62.6oF) 63%
WSW (2500)
4b (15kt)
02/04/2020 13:20 17oC (62.6oF) 67%
WSW (2500)
5b (17kt)
02/04/2020 12:50 17oC (62.6oF) 77%
WSW (2500)
5b (18kt)
02/04/2020 12:20 18oC (64.4oF) 67%
WSW (2500)
4b (16kt)
02/04/2020 11:50 19oC (66.2oF) 72%
W (2700)
4b (15kt)
02/04/2020 11:20 19oC (66.2oF) 72%
W (2600)
4b (14kt)
02/04/2020 10:50 20oC (68.0oF) 63%
WNW (3000)
2b (6kt)
02/04/2020 10:20 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
02/04/2020 09:50 20oC (68.0oF) 67%
NNW (3400)
2b (4kt)
02/04/2020 09:20 20oC (68.0oF) 63%
W (2700)
2b (5kt)
02/04/2020 08:50 19oC (66.2oF) 67%
W (2600)
2b (6kt)
02/04/2020 08:20 19oC (66.2oF) 67%
S (1900)
2b (5kt)
02/04/2020 07:50 18oC (64.4oF) 67%
S (1900)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours