ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/07/2020 18:50 25oC (77.0oF) 53%
N (0100)
4b (12kt)
13/07/2020 18:20 25oC (77.0oF) 49%
NNE (0200)
4b (13kt)
13/07/2020 17:50 25oC (77.0oF) 49%
N (0100)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
13/07/2020 17:20 26oC (78.8oF) 50%
N (3600)
4b (11kt)
13/07/2020 16:50 26oC (78.8oF) 50%
N (3600)
3b GUSTS 5b (8ktG20kt)
13/07/2020 16:20 27oC (80.6oF) 47%
NNE (0200)
4b (15kt)
13/07/2020 15:50 29oC (84.2oF) 41%
N (3600)
4b (14kt)
13/07/2020 15:20 29oC (84.2oF) 39%
N (0100)
4b (16kt)
13/07/2020 14:50 29oC (84.2oF) 39%
NNE (0300)
5b (19kt)
13/07/2020 14:20 29oC (84.2oF) 39%
NNE (0200)
5b (19kt)
13/07/2020 13:50 29oC (84.2oF) 39%
NNE (0200)
5b (20kt)
13/07/2020 13:20 29oC (84.2oF) 41%
NNE (0200)
5b (20kt)
13/07/2020 12:50 30oC (86.0oF) 39%
N (0100)
5b (17kt)
13/07/2020 12:20 29oC (84.2oF) 41%
NNE (0200)
5b (20kt)
13/07/2020 11:50 29oC (84.2oF) 39%
NNE (0200)
6b (22kt)

Station Observations for the last 24 hours