ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/04/2020 16:50 12oC (53.6oF) 50%
NNE (0300)
3b (10kt)
02/04/2020 16:20 13oC (55.4oF) 46%
N (0100)
4b (13kt)
02/04/2020 15:50 13oC (55.4oF) 46%
NNE (0200)
4b (12kt)
02/04/2020 15:20 14oC (57.2oF) 40%
N (3600)
3b (10kt)
02/04/2020 14:50 14oC (57.2oF) 40%
N (3500)
3b (9kt)
02/04/2020 14:20 14oC (57.2oF) 40%
N (0100)
4b (13kt)
02/04/2020 13:50 14oC (57.2oF) 38%
N (3500)
3b (9kt)
02/04/2020 13:20 15oC (59.0oF) 35%
NNW (3300)
3b (9kt)
02/04/2020 12:50 14oC (57.2oF) 35%
NW (3200)
3b (10kt)
02/04/2020 12:20 15oC (59.0oF) 35%
WNW (3000)
4b (12kt)
02/04/2020 11:50 15oC (59.0oF) 35%
NNW (3300)
3b (9kt)
02/04/2020 11:20 15oC (59.0oF) 38%
NW (3100)
4b (11kt)
02/04/2020 10:50 15oC (59.0oF) 30%
NW (3200)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
02/04/2020 10:20 15oC (59.0oF) 35%
NW (3200)
3b (10kt)
02/04/2020 09:50 14oC (57.2oF) 35%
NW (3100)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours