ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/02/2020 01:20 2oC (35.6oF) 93%
NW (3100)
1b (3kt)
18/02/2020 00:50 2oC (35.6oF) 86%
WNW (2900)
2b (5kt)
18/02/2020 00:20 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (1kt)
17/02/2020 23:50 2oC (35.6oF) 86%
WNW (2900)
2b (4kt)
17/02/2020 23:20 3oC (37.4oF) 86% VARIABLE 1b (2kt)
17/02/2020 22:50 3oC (37.4oF) 86%
W (2700)
2b (5kt)
17/02/2020 22:20 4oC (39.2oF) 86% VARIABLE 1b (2kt)
17/02/2020 21:50 4oC (39.2oF) 80% VARIABLE 1b (3kt)
17/02/2020 21:20 8oC (46.4oF) 70%
ENE (0600)
2b (5kt)
17/02/2020 20:50 8oC (46.4oF) 75% VARIABLE 1b (3kt)
17/02/2020 20:20 9oC (48.2oF) 65% VARIABLE 1b (3kt)
17/02/2020 19:50 10oC (50.0oF) 61%
NNE (0200)
3b (9kt)
17/02/2020 19:20 10oC (50.0oF) 66%
NNE (0300)
4b (11kt)
17/02/2020 18:50 9oC (48.2oF) 65%
N (0100)
2b (5kt)
17/02/2020 18:20 9oC (48.2oF) 65%
NW (3200)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours