ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/04/2020 14:20 16oC (60.8oF) 58%
WNW (3000)
6b (22kt)
02/04/2020 13:50 16oC (60.8oF) 58%
WNW (3000)
5b (21kt)
02/04/2020 13:20 16oC (60.8oF) 58%
WNW (2900)
6b (25kt)
02/04/2020 12:50 16oC (60.8oF) 58%
WNW (3000)
6b (24kt)
02/04/2020 12:20 17oC (62.6oF) 72%
WNW (3000)
6b (25kt)
02/04/2020 11:50 17oC (62.6oF) 72%
WNW (3000)
6b (22kt)
02/04/2020 11:20 17oC (62.6oF) 63%
WNW (3000)
5b (21kt)
02/04/2020 10:50 17oC (62.6oF) 63%
WNW (3000)
5b (21kt)
02/04/2020 10:20 16oC (60.8oF) 67%
WNW (3000)
5b (20kt)
02/04/2020 09:50 16oC (60.8oF) 67%
WNW (3000)
5b (19kt)
02/04/2020 09:20 17oC (62.6oF) 67%
WNW (3000)
5b (20kt)
02/04/2020 08:50 17oC (62.6oF) 67%
NW (3100)
5b (18kt)
02/04/2020 08:20 17oC (62.6oF) 67%
WNW (3000)
5b (18kt)
02/04/2020 07:50 16oC (60.8oF) 71%
WNW (2900)
5b (17kt)
02/04/2020 07:20 16oC (60.8oF) 76%
NW (3100)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours