ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/02/2020 23:50 13oC (55.4oF) 71%
NW (3100)
3b (10kt)
17/02/2020 23:20 13oC (55.4oF) 71%
NW (3100)
3b (10kt)
17/02/2020 22:50 13oC (55.4oF) 71%
NW (3100)
3b (10kt)
17/02/2020 22:20 13oC (55.4oF) 71%
NW (3100)
3b (10kt)
17/02/2020 21:50 13oC (55.4oF) 71%
NW (3100)
4b (11kt)
17/02/2020 21:20 13oC (55.4oF) 71%
NW (3200)
4b (11kt)
17/02/2020 20:50 13oC (55.4oF) 71%
NW (3100)
4b (11kt)
17/02/2020 20:20 13oC (55.4oF) 71%
NW (3200)
4b (11kt)
17/02/2020 19:50 14oC (57.2oF) 66%
NW (3200)
4b (11kt)
17/02/2020 19:20 14oC (57.2oF) 66%
NW (3200)
4b (11kt)
17/02/2020 18:50 14oC (57.2oF) 66%
NW (3200)
4b (12kt)
17/02/2020 18:20 14oC (57.2oF) 66%
NW (3200)
4b (11kt)
17/02/2020 17:50 14oC (57.2oF) 66%
NW (3200)
4b (11kt)
17/02/2020 17:20 13oC (55.4oF) 76%
NW (3100)
4b (11kt)
17/02/2020 16:50 13oC (55.4oF) 76%
NW (3200)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours