ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/08/2020 14:50 29oC (84.2oF) 73% VARIABLE 1b (3kt)
06/08/2020 14:20 30oC (86.0oF) 69%
N (3500)
2b (5kt)
06/08/2020 13:50 30oC (86.0oF) 69%
N (3500)
2b (5kt)
06/08/2020 13:20 30oC (86.0oF) 69%
NNW (3300)
3b (8kt)
06/08/2020 12:50 30oC (86.0oF) 69%
N (3500)
2b (6kt)
06/08/2020 12:20 30oC (86.0oF) 69%
N (3600)
2b (5kt)
06/08/2020 11:50 30oC (86.0oF) 69%
N (3600)
2b (5kt)
06/08/2020 11:20 30oC (86.0oF) 69%
N (3500)
2b (5kt)
06/08/2020 10:50 30oC (86.0oF) 69%
NNW (3400)
2b (6kt)
06/08/2020 10:20 29oC (84.2oF) 61%
NNW (3300)
3b (9kt)
06/08/2020 09:50 29oC (84.2oF) 61%
NNW (3300)
3b (9kt)
06/08/2020 09:20 29oC (84.2oF) 65%
N (3500)
2b (6kt)
06/08/2020 08:50 29oC (84.2oF) 65%
N (3500)
2b (5kt)
06/08/2020 08:20 29oC (84.2oF) 61%
NNW (3400)
2b (4kt)
06/08/2020 07:50 29oC (84.2oF) 61%
NNW (3400)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours