ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tripoli (Tripoli) Longitute (Lon): 22.397 Latitute (Lat): 37.524 Altitute (Alt): 651m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/09/2020 11:00 27oC (80.6oF) 38%
E (1000)
2b (5kt)
23/09/2020 10:00 27oC (80.6oF) 41%
E (0800)
2b (4kt)
23/09/2020 09:00 24oC (75.2oF) 46% CALM
23/09/2020 08:00 22oC (71.6oF) 52% CALM
23/09/2020 07:00 19oC (66.2oF) 63% CALM
23/09/2020 06:00 15oC (59.0oF) 87% CALM
23/09/2020 05:00 12oC (53.6oF) 93% CALM
23/09/2020 04:30 12oC (53.6oF) 93% CALM
22/09/2020 11:00 25oC (77.0oF) 33% CALM
22/09/2020 10:00 24oC (75.2oF) 35% CALM
22/09/2020 09:00 22oC (71.6oF) 42% CALM
22/09/2020 08:00 20oC (68.0oF) 52% CALM
22/09/2020 07:00 16oC (60.8oF) 71% CALM
22/09/2020 06:00 12oC (53.6oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours