ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/02/2020 17:50 7oC (44.6oF) 75% CALM
17/02/2020 17:20 8oC (46.4oF) 75% CALM
17/02/2020 16:50 10oC (50.0oF) 61% CALM
17/02/2020 16:20 11oC (51.8oF) 57% CALM
17/02/2020 15:50 12oC (53.6oF) 61% CALM
17/02/2020 15:20 13oC (55.4oF) 58% CALM
17/02/2020 14:50 15oC (59.0oF) 41% CALM
17/02/2020 14:20 15oC (59.0oF) 44% CALM
17/02/2020 13:50 14oC (57.2oF) 47% CALM
17/02/2020 13:20 14oC (57.2oF) 50% CALM
17/02/2020 12:50 14oC (57.2oF) 50% CALM
17/02/2020 12:20 14oC (57.2oF) 50% CALM
17/02/2020 11:50 13oC (55.4oF) 54% CALM
17/02/2020 11:20 13oC (55.4oF) 58% CALM
17/02/2020 10:50 13oC (55.4oF) 58% CALM

Station Observations for the last 24 hours