ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/08/2020 15:20 24oC (75.2oF) 73% CALM
06/08/2020 14:50 24oC (75.2oF) 73%
NE (0500)
2b (6kt)
06/08/2020 14:20 23oC (73.4oF) 88% CALM
06/08/2020 13:50 22oC (71.6oF) 93% CALM
06/08/2020 13:20 22oC (71.6oF) 93%
NNW (3400)
2b (6kt)
06/08/2020 12:50 22oC (71.6oF) 93%
WNW (3000)
2b (5kt)
06/08/2020 12:20 22oC (71.6oF) 93%
N (3500)
2b (5kt)
06/08/2020 11:50 22oC (71.6oF) 93%
N (0100)
4b (11kt)
06/08/2020 11:20 21oC (69.8oF) 100%
NNW (3400)
3b (10kt)
06/08/2020 10:50 21oC (69.8oF) 93%
ENE (0700)
4b (12kt)
06/08/2020 10:20 27oC (80.6oF) 53%
ENE (0600)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
06/08/2020 09:50 28oC (82.4oF) 50%
ENE (0700)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
06/08/2020 09:20 30oC (86.0oF) 47%
E (0800)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
06/08/2020 08:50 29oC (84.2oF) 50%
E (0800)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
06/08/2020 08:20 29oC (84.2oF) 50%
ENE (0700)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)

Station Observations for the last 24 hours