ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/04/2020 14:20 13oC (55.4oF) 50%
NNE (0300)
2b (5kt)
02/04/2020 13:50 13oC (55.4oF) 50%
NNE (0200)
2b (5kt)
02/04/2020 13:20 13oC (55.4oF) 54%
NNE (0300)
2b (5kt)
02/04/2020 12:50 11oC (51.8oF) 61%
NNE (0300)
3b (8kt)
02/04/2020 12:20 12oC (53.6oF) 57% CALM
02/04/2020 11:50 13oC (55.4oF) 50% CALM
02/04/2020 11:20 12oC (53.6oF) 57%
NW (3200)
2b (4kt)
02/04/2020 10:50 11oC (51.8oF) 61%
NW (3100)
2b (4kt)
02/04/2020 10:20 11oC (51.8oF) 57%
N (3500)
2b (5kt)
02/04/2020 09:50 11oC (51.8oF) 57%
N (0100)
2b (5kt)
02/04/2020 09:20 10oC (50.0oF) 61%
NNE (0200)
2b (4kt)
02/04/2020 08:50 9oC (48.2oF) 65%
N (0100)
2b (4kt)
02/04/2020 08:20 9oC (48.2oF) 65% CALM
02/04/2020 07:50 8oC (46.4oF) 65% CALM
02/04/2020 07:20 8oC (46.4oF) 65% CALM

Station Observations for the last 24 hours