ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/10/2019 13:20 28oC (82.4oF) 29% CALM
15/10/2019 12:50 27oC (80.6oF) 31% CALM
15/10/2019 12:20 27oC (80.6oF) 36% CALM
15/10/2019 11:50 27oC (80.6oF) 33% CALM
15/10/2019 11:20 26oC (78.8oF) 41% CALM
15/10/2019 10:50 25oC (77.0oF) 46% CALM
15/10/2019 10:20 25oC (77.0oF) 49% CALM
15/10/2019 09:50 24oC (75.2oF) 52% CALM
15/10/2019 09:20 23oC (73.4oF) 60% CALM
15/10/2019 08:50 22oC (71.6oF) 64% CALM
15/10/2019 08:20 20oC (68.0oF) 67% CALM
15/10/2019 07:50 19oC (66.2oF) 72% CALM
15/10/2019 07:20 18oC (64.4oF) 77% CALM
15/10/2019 06:50 16oC (60.8oF) 82% CALM
15/10/2019 06:20 14oC (57.2oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours