ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/10/2019 14:50 23oC (73.4oF) 64%
E (0800)
2b (6kt)
15/10/2019 14:20 24oC (75.2oF) 56%
E (1000)
3b (7kt)
15/10/2019 13:50 24oC (75.2oF) 52%
E (0900)
3b (8kt)
15/10/2019 13:20 25oC (77.0oF) 38%
ESE (1100)
3b (8kt)
15/10/2019 12:50 25oC (77.0oF) 38%
ESE (1200)
3b (7kt)
15/10/2019 12:20 25oC (77.0oF) 46%
E (0900)
2b (6kt)
15/10/2019 11:50 25oC (77.0oF) 46%
E (1000)
2b (5kt)
15/10/2019 11:20 25oC (77.0oF) 46%
E (1000)
2b (5kt)
15/10/2019 10:50 24oC (75.2oF) 52%
E (0800)
2b (5kt)
15/10/2019 10:20 24oC (75.2oF) 52%
E (0900)
2b (6kt)
15/10/2019 09:50 24oC (75.2oF) 52%
E (0900)
2b (5kt)
15/10/2019 09:20 23oC (73.4oF) 60%
E (0800)
2b (5kt)
15/10/2019 08:50 23oC (73.4oF) 56%
E (0800)
2b (5kt)
15/10/2019 08:20 23oC (73.4oF) 56% CALM
15/10/2019 07:50 22oC (71.6oF) 56% CALM

Station Observations for the last 24 hours