ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/04/2020 16:20 12oC (53.6oF) 57%
NNE (0300)
2b (5kt)
02/04/2020 15:50 13oC (55.4oF) 54%
N (3600)
2b (6kt)
02/04/2020 15:20 13oC (55.4oF) 54%
N (3600)
3b (7kt)
02/04/2020 14:50 13oC (55.4oF) 54%
N (3500)
3b (8kt)
02/04/2020 14:20 13oC (55.4oF) 54%
N (3500)
3b (8kt)
02/04/2020 13:50 13oC (55.4oF) 54%
NNW (3400)
3b (10kt)
02/04/2020 13:20 12oC (53.6oF) 53%
NNW (3300)
3b (10kt)
02/04/2020 12:50 12oC (53.6oF) 53%
NW (3200)
3b (10kt)
02/04/2020 12:20 12oC (53.6oF) 57%
N (3500)
3b (10kt)
02/04/2020 11:50 11oC (51.8oF) 61%
NNW (3400)
3b (10kt)
02/04/2020 11:20 11oC (51.8oF) 57%
N (3500)
4b (12kt)
02/04/2020 10:50 13oC (55.4oF) 50%
NW (3100)
4b (11kt)
02/04/2020 10:20 11oC (51.8oF) 57%
NNW (3400)
4b (12kt)
02/04/2020 09:50 11oC (51.8oF) 57%
NW (3200)
4b (11kt)
02/04/2020 09:20 11oC (51.8oF) 53%
WNW (3000)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours