ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/02/2020 18:50 5oC (41.0oF) 93%
W (2600)
2b (4kt)
17/02/2020 17:50 6oC (42.8oF) 86%
W (2800)
2b (4kt)
17/02/2020 17:20 7oC (44.6oF) 81% CALM
17/02/2020 16:50 9oC (48.2oF) 70% CALM
17/02/2020 16:20 9oC (48.2oF) 70% CALM
17/02/2020 15:50 11oC (51.8oF) 61%
ESE (1100)
2b (4kt)
17/02/2020 15:20 12oC (53.6oF) 61%
E (1000)
2b (5kt)
17/02/2020 14:50 13oC (55.4oF) 58%
E (1000)
2b (6kt)
17/02/2020 14:20 14oC (57.2oF) 54%
ESE (1200)
2b (5kt)
17/02/2020 13:50 14oC (57.2oF) 54%
ESE (1100)
3b (7kt)
17/02/2020 13:20 14oC (57.2oF) 50%
E (1000)
2b (6kt)
17/02/2020 12:50 14oC (57.2oF) 50%
E (1000)
2b (6kt)
17/02/2020 12:20 14oC (57.2oF) 54%
E (0900)
2b (5kt)
17/02/2020 11:50 14oC (57.2oF) 50%
ENE (0700)
2b (5kt)
17/02/2020 11:20 14oC (57.2oF) 50%
E (0800)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours